החכם מכל אדם...

אז הנה הסבר מעניין לדברי שלמה המלך ובסופו מסר חשוב לכל הרווקים היקרים, מוזמנים להשאיר תגובות:
מציאה היא דבר שמגיעה בהיסח הדעת ולא במאמץ ויגיעה. ושלמה המלך מלמד אותנו: אדם שיהיה לך לחבר טוב קשה למצוא, ובכל זאת אולי 'אחד מאלף' תמצא, כלומר יכול להיות שיימצא כזה בלי שתתאמץ. אבל אישה טובה לא תמצא לעולם אלא על ידי מאמץ ויגיעה! כי כל אישה יש בה טוב ואם מתאמצים ועובדים על המידות מגלים את הטוב שיש בה ומצליחים לבנות חברות וזוגיות.
וזה הפירוש: 'אדם אחד מאלף מצאתי' גם בלי יגיעה ככה במזל, אבל 'אישה בכל אלה' בלי להתאמץ 'לא מצאתי'!
והמסר הוא שאתה לא יכול לחכות שאישה טובה 'תיפול עליך מהשמים' אלא תבין שאתה חייב לחפש נקודות טובות ומכנה משותף עם הבחורה שמולך ולהשתדל לבנות את הקשר שלכם על בסיס המכנה המשותף הזה - רק כך תצליח!
ותזכרו טוב טוב, זה לא אני אומר, זה שלמה המלך - החכם באדם!
באהבה. 
  • מה דעתך
    על האתר?
  מה דעתךעל האתר?